top of page

शंकराचार्य उवाच | भावार्थ वचनामृत व निवडक स्तोत्रपाठ

  • 12Steps
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

About

जीव आणि ब्रह्म हे वेगवेगळे नसून एकच आहे. ब्रह्म हेच सत्य व शाश्वत असून जगत हे मिथ्या व अशाश्वत आहे. असा अद्वैत वेदांताचा उपदेश देणाऱ्या आदि शंकराचार्य यांची वचने व जीवन उपदेश, आध्यात्मिक संदेश यांची ही सूत्ररूप विशेष मालिका आहे. >>

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

₹499.00

Share

Already a participant? Log in

bottom of page