top of page

स्वामी विवेकानंद | चरित्र व उपदेश | Audiobook

  • 21Steps
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

About

स्वरूप : कोणत्याही धर्माच्या, पंथाच्या व कोणत्याही देशातील, प्रांतातील माणसाला प्रेरणा देणारे स्वामी विवेकानंद यांचे ओजस्वी जीवन चरित्र आणि त्यांची खास तरुणांसाठी विशेष निवडक जीवन उपदेशवचने. >> यात एकूण २५ प्रकरणे आहेत. प्रत्येकी साधारण ५ ते १५ मिनिटांचा कालावधी आहे. (एकूण कालावधी : ४ तास)

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

₹499.00

Share

Already a participant? Log in

bottom of page