top of page
सार्थ अमृतानुभव | सार्थ चांगदेव पासष्टी सहित | A Set of 5 Audiobooks

सार्थ अमृतानुभव | सार्थ चांगदेव पासष्टी सहित | A Set of 5 Audiobooks

सार्थ अमृतानुभव | सार्थ चांगदेव पासष्टी सहित | A Set of 5 Audiobooks

 

योगी चांगदेव यांनी संत ज्ञानेश्वराना एक कोरे पत्र पाठवले. त्यांच्या त्या कृतीमागचा मथितार्थ ज्ञानेश्वरांनी जाणून घेतला. योगी चांगदेव यांच्या कृतीमागील विचार असा होता की “जीव - ब्रह्म जर एकच आहेत आणि सर्व प्राणिमात्रांत जर एकच ब्रह्म तत्त्व वसत आहे तर मी तुम्हाला किंवा तुम्ही मला कोणते संबोधन वापरणार? तुम्ही आणि मी यात भेदच नाही तर मी तुम्हाला उद्देशून काय लिहिणार?”

 

या कोऱ्या पत्राला उत्तर म्हणून संत ज्ञानेश्वरांनी आपले गुरु आणि ज्येष्ठ बंधू निवृत्तीनाथ यांच्या अनुज्ञेने एकूण ६५ ओव्या पत्र म्हणून लिहिल्या. यांचा ओव्या वारकरी संप्रदायात चांगदेव पासष्टी हा ग्रंथ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. या पासष्ट ओव्या म्हणजे वारकरी धर्माची मूलभूत ६५ सूत्रेच मानली जातात आणि यामुळेच ‘ज्ञानदेवे रचिला पाया’ असे म्हटले जाते.

अद्वैत अनुभूतीचा आणि मराठी भाषेचा उत्तम आविष्कार म्हणजे चांगदेव पासष्टी होय.

 

मात्र या ग्रंथातील तत्त्वे अत्यंत गुह्य असल्याने सामान्यजनास ती समाजणे अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे या ग्रंथाचा विस्तार करण्याची आज्ञा संत निवृत्तीनाथ यांनी ज्ञानेश्वरांना दिली. त्यातूनच अमृतानुभव या मराठी भाषेतील अवीट गोडीच्या ग्रंथाची निर्मिती झाली.

 

दृष्टान्त, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अशा सर्व भाषिक अलंकारांनी युक्त असा हा अनुभव म्हणजे अमृत अशा आत्मज्ञानाचा मूळस्रोत झाला आहे.

 

या संचामध्ये संपूर्ण अमृतानुभव ग्रंथाच्या 900 ओव्या आणि चांगदेव पासष्टी ग्रंथातील 65 ओव्या गायन आणि भावार्थ निरूपण यास्वरूपात 5 भागांमध्ये सादर केले आहेत.

या ऑडिओबुक मध्ये यातील प्रत्येक ओवी गायली आहे आणि त्यानंतर तिचे सोप्या मराठीत निरूपण केले आहे. घरात किंवा प्रवासात नित्यनेमाने ऐकण्यासाठी हा ग्रंथ अत्यंत उपयुक्त आहे.

 

सार्थ अमृतानुभव  |  भाग १
या ग्रंथाच्या पहिल्या भागामध्ये ‘शिवशक्तीसमावेशनमन’, ‘सद्गुरूस्तवन’ आणि ‘वाचाऋणोत्तीर्ण’ ही तीन प्रकरणे आहेत. यातील प्रत्येक ओवी सुमधुर गायलेली आहे आणि सुबोध मराठीत निरूपण केले आहे. 
(एकूण कालावधी : अडीच तास) 

 

सार्थ अमृतानुभव  |  भाग २
सार्थ अमृतानुभव - भाग २ या ऑडिओबुकमध्ये 'ज्ञानअभेदकथन', 'सच्चिदानंद पदत्रय विवरण' आणि 'शब्दखंडन' ही तीन प्रकरणे आहेत. 
ज्ञान म्हणजेच आत्मज्ञान होय आणि या आत्मज्ञानाचा अनुभव घेण्यास प्रत्येकजण  पात्र आहे. या आत्मज्ञानानंतर सर्व भेद गळून पडतात आणि अंतःकरणात अभेद भावना निर्माण होते. याचा दृष्टान्त ज्ञानअभेदकथन प्रकरणात आहेत. 
सत, चित आणि आनंद या एकात्म अनुभूतीचा अनुभव 'सच्चिदानंद पदत्रय विवरण' या प्रकरणात आहे. परम तत्त्व हे निर्गुण आणि निराकार असल्याने शब्द त्याचा अनुभव करून देण्यास किती तोकडे आहेत याचे निरूपण शब्दखंडन प्रकरणात आहे. 
(एकूण कालावधी : दोन तास)

 

सार्थ अमृतानुभव | भाग ३
सार्थ अमृतानुभव भाग ३ या ऑडिओबुकमध्ये अज्ञानखंडन हे दीर्घ प्रकरण आहे. हे प्रकरण म्हणजे अमृतानुभव ग्रंथाचा गाभा आहे. परमतत्त्वाच्या बाबतीत ज्ञान आणि अज्ञान यातील विरोधही कसा मावळतो याचे अनेक दृष्टान्त देऊन केलेले निरूपण यात आहे. 
(एकूण कालावधी : तीन तास)

 

सार्थ अमृतानुभव | भाग ४
सार्थ अमृतानुभव भाग ४ या ऑडिओबुकमध्ये ही तीन प्रकरणे आहेत.
यामध्ये ज्ञानखंडन, जीवनमुक्तदशाकथन आणि ग्रंथमहिमा वर्णन अशी तीन प्रकरणे आहेत. अज्ञानखंडन केल्यावर ज्ञानाचेही खंडन अनेक दृष्टान्त रूपाने केले आहे. अशा प्रकारे शब्द, अज्ञान आणि ज्ञान यांचे पार असलेली जीवनमुक्तदशेचे आणि जीवनमुक्त माणसाचे निरूपण केले आहे. त्यानंतर या अमृत अनुभवाचा सारांश सांगितला आहे. 
'बोली अरुपाचे रूप दाखवीन' ही संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी केलेली प्रतिज्ञा या ग्रंथाद्वारे पूर्ण झालेली आहे.  
(एकूण कालावधी : दोन तास)

 

सार्थ चांगदेव पासष्टी 
ज्ञानेश्वर महाराजांचा ‘चांगदेव पासष्टी’ हा ग्रंथ म्हणजे वारकरी संप्रदायाचा पाया होय. या ग्रंथातील पासष्ट ओव्या म्हणजे वारकरी भागवत धर्माची पासष्ट सूत्रेच आहेत. चांगदेवांनी पाठवलेल्या कोऱ्या पत्राला उत्तर म्हणून चांगदेवांना उद्देशून ज्ञानदेवांनी या पासष्ट ओव्या लिहिल्या. या ग्रंथाचे श्रवण, मनन आणि चिंतन अत्यंत लाभप्रद आहे. 
या ऑडिओबुक मध्ये या ग्रंथातील प्रत्येक ओवीचे सुमधुर गायन आणि सुबोध अर्थ निरूपण केले आहे. 
(एकूण कालावधी सलग पावणेदोन तास)

 • Product Details

  Audiobooks Set of 5 Volumes

  • Language: Marathi. Total Set Duration: 12 Hours Approx.
  • Credits: मूळ लेखन : संत ज्ञानेश्वर, भावार्थ लेखन : दिवाकर अनंत घैसास
  • ओवी गायन : जसराज जोशी, भावार्थ निवेदन : नचिकेत देवस्थळी
  • पार्श्वसंगीत : जसराजन
  • संकल्पना आणि प्रस्तुती : पुस्तकवाणी
  • निर्मिती : पन्नालाल मीडिया कंपनी
  • ध्वनिमुद्रण : स्टुडिओ ब्ल्यु मून
  • Format : A Set of 5 Mp3 Audio CD packed with Booksize Case / 1 Mp3 Audio USB Card
  • Product Details & Index Card Included in the pack.
  • Free Gift Wrap Available.
 • Return & Refund Policy

  • We provide free replacement for any kind of defects.
  • All our products are 100% genuine. We gurantee to provide you the full content mentioned in the product discription.
  • But, We can not offer return or refund facility.
 • Shipping Info

  Orders will be accepted only from India.

  Safe & Secure Doorstep Delivery.

  Shipping Charges Extra

₹1,999.00Price
bottom of page